Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:


Společnost PROCKERT & HYNEK a.s. podřizuje veškerou svoji činnost hlediskům dosažení maximální možné bezpečnosti při práci a trvalému zkvalitňování pracovního prostředí. Bezpečnostní politika společnosti vychází z platné legislativy, vydaných vnitřních předpisů společnosti v této oblasti, hodnocení jednotlivých rizik, která souvisí s činnostmi společnosti, při současném posouzení vlivů těchto činností na bezpečnost práce.

Za účelem minimalizování jednotlivých rizik a s cílem i nadále zlepšovat úroveň bezpečného pracovního prostředí při všech činnostech společnosti PROCKERT & HYNEK a.s., se zavazujeme:

  • Trvale plnit všechny požadavky práva v oblasti BOZP a souvisejících předpisů.
  • Trvale usilovat o minimalizaci rizik jednotlivých činností, zvyšování kvality pracovního prostředí a dosahovat stanovených bezpečnostních cílů a programů.
  • Vytvářet potřebné finanční zdroje na realizaci opatření, směřujících ke snižování negativních vlivů jednotlivých činností společnosti na bezpečnost práce.
  • Seznamovat veřejnost, zaměstnance a obchodní partnery s bezpečnostní politikou společnosti a otevřeně s nimi komunikovat o všech otázkách bezpečnosti práce, přijímat jejich podněty a reagovat na ně.
  • Vzdělávat a motivovat své zaměstnance k tomu, aby všechny činnosti prováděli s plnou odpovědností k ochraně zdraví a života svého i svých spolupracovníků.
  • Vyžadovat dodržování zásad bezpečnosti práce od všech svých dodavatelů a obchodních partnerů.
  • Pravidelně prověřovat a neustále zlepšovat bezpečnostní profil společnosti a vytvářet tak podmínky pro postupné snižování dopadů jednotlivých činností na bezpečnost práce a tak chránit životy a zdraví zaměstnanců a majetek společnosti.
©2000 - 2015 Prockert & Hynek
PROCKERT & HYNEK a.s.

Palackého 782,
Roztoky u Prahy
252 63

+420 220 912 226
info@prockert-hynek.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR)