Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Environmentální politika


 • Sledujeme a dodržujeme všechny požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí, kterým společnost podléhá.
 • Ekologická odpovědnost je pro nás vedle odpovědnosti ekonomické a sociální, velmi důležitou součástí celé podnikové strategie.
 • Za dodržování zásad ekologického chování je odpovědné nejen vrcholové vedení společnosti, ale i každý jednotlivý zaměstnanec společnosti. K dosažení tohoto cíle používáme náležité postupy integrované do našich procesů.
 • Využíváme , tam kde je to možné, technologie a materiály co možná nejšetrnější vůči životnímu prostředí.
 • Motivujeme naše zaměstnance, nejen k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, ale rovněž i k tomu, aby sami přicházeli s náměty jak dopady našich procesů a činností na něj zmenšovat.
 • Sledujeme a vyhodnocujeme negativní vlivy všech našich procesů a činností na životní prostředí a neustále hledáme cesty jak tyto minimalizovat.
 • Evidujeme a hodnotíme vliv všech našich současných aktivit na ŽP a o svém environmentálním profilu informujeme všechny zainteresované strany včetně veřejnosti.
 • Snažíme se vypracovat společně s příslušnými úředními místy a organizacemi, zasahujícími v případě havárie, právní úpravy, dohody, havarijní plány, provozní řády a další opatření k ochraně svých zaměstnanců, veřejnosti a ŽP.
 • Za prioritu považujeme preventivní péči, která má přednost před následnými opatřeními.
 • Zaváděním moderních dostupných technologií budeme minimalizovat negativní dopady do životního prostředí a nabízet ekonomicky i ekologicky vyhovující řešení reagující na potřeby a požadavky zákazníků, státní správy a oprávněné zájmy cílových skupin a veřejnosti.
 • Účelně a hospodárně využíváme vodu, energii a nakupované materiálové vstupy s cílem snižovat jejich spotřebu.
 • Stanovené zásady environmentální politiky společnosti přiměřeně uplatňujeme a požadujeme i od smluvních partnerů.
©2000 - 2015 Prockert & Hynek
PROCKERT & HYNEK a.s.

Palackého 782,
Roztoky u Prahy
252 63

+420 220 912 226
info@prockert-hynek.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR)