Historie společnosti


Stavební firma nevznikla na základě žádného privatizačního projektu státní či jiné organizace. Jedná se o nový subjekt, který v době vzniku neměl žádné základní prostředky a rovněž žádné zaměstnance, výchozím stavem byl pouze podnikatelský záměr dvou společníků resp. zakladatelů akciové společnosti. Cílem bylo a je vybudovat moderní stavební firmu schopnou dynamického růstu a neustálého vývoje. Působnost společnosti je po celém území republiky. Mimo vlastních stavebních a montážních prací, které jsou hlavní náplní, provádí společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. v rámci odborné pomoci inženýrskou činnost, vypracování a projednání projektové dokumentace.

Historie společnosti se datuje již od 7.1.1992, kdy byla založena uzavřením společenské smlouvy mezi společníky pány Ing. Petrem Prockertem ze strany jedné a Ing. Liborem Hynkem ze strany druhé společnost PROCKERT & HYNEK stavební, s r.o. Do obchodního rejstříku byla tato společnost zapsána dne 10. 2. 1992. Na základě podnikatelského plánu společníků byla zakladatelskou smlouvou ze dne 21. 5. 1997 založena akciová společnost PROCKERT & HYNEK, a.s.. Do obchodního rejstříku byla akciová společnost zapsána dne 20. 8. 1997. Akciová společnost je přímým vlastníkem 100 % podílu společnosti PROCKERT & HYNEK stavební, s.r.o.. V souladu se strategickými plány rozvoje přešel celý pracovní tým včetně technického vybavení do nové společnosti. Tím získala společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. nejen silné technické zázemí, ale především široký rozsah znalostí a praktických zkušeností. To umožnilo zachovat zpětnou kontinuitu s dceřinou společností PROCKERT & HYNEK stavební, s.r.o. a současně již nadále vykonávat veškeré nosné podnikatelské aktivity jen společností PROCKERT & HYNEK, a.s.. Původní společnost PROCKERT & HYNEK stavební, s.r.o. zajišťuje pouze technické zázemí mateřské společnosti a do smluvních vztahů se třetími osobami nevstupuje.

Akciová společnost PROCKERT & HYNEK svým klientům poskytuje komplexní servis při dodávkách staveb, zejména staveb vodohospodářských, dopravních a inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody) včetně souvisejících technologických celků a pozemních staveb.

Společnost má ke své činnosti všechna potřebná oprávnění včetně Oprávnění k montáži, opravám a revizím vyhrazených plynových vydané Institutem technické inspekce a Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (dle zákona ČNR 61/l988 Sb.), které jí udělil OBÚ Kladno. Odpovědný zástupce společnosti je autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb.

Certifikovanými systémy řízení garantuje společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. zákazníkům úroveň svých činností. Získání certifikátu a pravidelný roční audit nezávislou autorizovanou osobou dokládá společnost PROCKERT & HYNEK a.s., že má vybudován:

  • Systém řízení jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001 : 2016
  • Systém řízení kvality procesu svařování kovů podle ČSN EN 3834-2:2006
  • Systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016
  • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normou ČSN ISO 45001:2018

Technickou úroveň naší společnosti rovněž potvrdila certifikace v systému GAS pro práce na plynárenských zařízeních, plynovodech z lPE, ocelových plynovodech bez omezení dimenze a tlaku.

Akciová společnost PROCKERT & HYNEK je členem prestižních profesních sdružení: Český plynárenský svaz a Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů. Společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. se v roce 2010 umístila v první desítce nejúspěšnějších českých středních a malých stavebních firem v soutěži MID-TOP-STAV.

Dalším významným milníkem v historii společnosti se stal rok 2020, kdy její vlastnictví přešlo na společnost Metrostav a.s a PROCKERT & HYNEK se stal členem koncernu Skupina MetrostavJsme hrdým členem koncernu:
Skupina Metrostav


PROCKERT & HYNEK a.s.
Palackého 782,
Roztoky u Prahy
252 63

+420 220 912 226
info@prockert-hynek.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR)