Systémy řízení


Společnost PROCKERT & HYNEK a.s přijala a řídí se Etickým kodexem skupiny Metrostav


Systém řízení jakosti

Společnost PROCKERT & HYNEK a.s. má vybudován systém řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9002 již od roku 1999. V souladu s procesem neustálého rozvíjení a zdokonalování byl systém řízení postupně přetvořen a dán do souladu s požadavky nových norem ISO 9000:2000, konkrétně se jedná o normu ČSN EN ISO 9001 : 2001. Tento proces byl úspěšně zakončen dne 18. 12. 2003 certifikačním auditem a vydáním Certifikátu číslo: 0201- 2. mezinárodně uznávanou autorizovanou osobou ITI TÜV člen skupiny TÜV SÜDDEUTSCHLAND. Od listopadu 2007 má společnost PROCKERT & HYNEK a.s. systém řízení jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2009 certifikován nezávislým certifikačním orgánem EURO CERT CZ, a.s. Součástí certifikace systému managementu jakosti, kterou provedl tento certifikační orgán, byla i certifikace procesů svařování podle ČSN EN ISO 3834 – 2 : 2006. Svářečský dozor má kvalifikaci Mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
Systém environmentálního managementu

Společnost PROCKERT & HYNEK a.s. má zaveden a využívá environmentální systém řízení v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2005. Na základě certifikačního auditu systému environmentálního managementu vydal dne 13. 10. 2005 TÜV CZ – CERTIFIKAČNÍ ORGÁN, člen skupiny TÜV SÜDDEUTSCHLAND certifikát číslo EMS 179-1. Od listopadu 2007 má společnost PROCKERT & HYNEK a.s. environmentální systém řízení certifikován certifikačním orgánem EURO CERT CZ, a.s. Certifikovaný environmentální systém řízení vytváří záruku standardní podpory vyhodnocení a řešení rizik v oblasti ochrany životního prostředí, které vznikají jak realizací staveb, tak i běžnou činností společnosti.
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Úkolem systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavedeného ve společnosti PROCKERT & HYNEK a.s. je zajištění kvalitní systémové podpory péče o zaměstnance v provozních podmínkách. Jedná se především o systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost zdraví všech zaměstnanců ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami společnosti a dále pak o omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů. Pro objektivní prokázání úrovně a shody systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s normou ČSN ISO 45001:2018 byl proveden certifikační audit certifikačním orgánem EURO CERT CZ, a.s., který následně vydal certifikát o shodě systému BOZP s uvedenou normou.Jsme hrdým členem koncernu:
Skupina Metrostav


PROCKERT & HYNEK a.s.
Palackého 782,
Roztoky u Prahy
252 63

+420 220 912 226
info@prockert-hynek.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR)