Stavební a montážní služby


Kmenový stav zaměstnanců a počet mechanismů firmy PROCKERT & HYNEK, a.s. dovoluje sestavovat plně vybavené a kvalifikované kolektivy podle konkrétní zakázky a volit optimální postup stavební dodávky tak, aby práce byly poskytnuty v termínech dle požadavků objednatele a na vysoké profesionální úrovni. Struktura dělnických a technických profesí a rovněž technické vybavení firmy nám umožňuje zajistit realizaci všech druhů staveb. Používané technologie snesou přísná měřítka a jsou srovnatelné s vyspělou konkurencí v oboru. Společnost disponuje moderními zemními stroji a montážním zařízením, což umožňuje i provádění speciálních činností při výstavbě jako jsou například monolitické konstrukce kruhových nádrží a mostů nebo montáž produktovodů včetně odpojování a propojování stávajících řadů a přípojek bez odstávky za plného provozu. Akciová společnost PROCKERT & HYNEK splňuje náročné požadavky, které jsou kladené na dodavatele staveb v exponovaných územích, jako je například výstavba na území hlavního města Prahy nebo výstavba dálnic a železničních koridorů. O úrovni technického a personálního vybavení naší společnosti svědčí například fakt, že naše společnost zabezpečuje pro RWE a Pražskou plynárenskou a.s. v režimu nepřetržité pohotovostní služby odstraňování havárií a úniků plynu.

Mimo vlastních stavebních a montážních prací, které jsou hlavní náplní, provádí společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. v rámci odborné pomoci inženýrskou činnost, vypracování a projednání projektové dokumentace.

Přestože hlavní činností je komplexní dodávka ucelených staveb, v rámci maximálního využití mechanizace nabízí společnost PROCKERT & HYNEK, a.s. i subdodávky zemních prací nebo pronájem zemních strojů.

Nabízíme

Jsme hrdým členem koncernu:
Skupina Metrostav


PROCKERT & HYNEK a.s.
Palackého 782,
Roztoky u Prahy
252 63

+420 220 912 226
info@prockert-hynek.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR)