Inženýrské sítě


 • Kanalizační sběrač (DN 400, DN 500) Suchdol - Roztoky
  • cena 12.000.000,- Kč, doba realizace 12 měsíců
 • Kanalizační sběrač Český Brod
  • cena 16.820.000,- Kč, termín realizace 04/96 - 04/97,zemní práce (výkopy pod hladinou spodní vody) 11.600 m3, kamenina DN 600 – 1.900 m, beton DN 800 – 65 m, DN 100 – 55 m, DN 1200 – 39 m, odlehčovací a spojné komory
 • Vodovod Ejpovice
  • kompletní rekonstrukce vodovodní sítě (přepojování přípojek za provozu) v obci Ejpovice, cena 10.965.000,- Kč, dokončeno 4/1998, armatury - Hawle, řady - tvárná litina DN 100 – 2.439,- m, DN 80 – 423,- m, vodovodní přípojky - PE DN 5/4“, doba realizace 8 měsíců
 • Kanalizace Mirošovice
  • (rozšíření dál. D1), cena 1.500.000,- Kč
 • Průhonice – Kanalizace a přeložka vodovodu v km 5,290,
  • vyvolaná investice při rekonstrukci a rozšíření stávajícího mostu přes Botič v souvislosti se zkapacitněním dálnice D1, cena 2.355.000,- Kč, řad tvárná litina Pont&Mouson izol. ISOPAM LTH DN 200
 • Kanalizace Horoměřice
  • (IV. stavba – jihozápadní část, stoka I, stoka G, G1), cena 4.850.000,- Kč,
 • Výrobní areál Bosal - Brandýs n. Labem
  • dešťová a splašková kanalizace, cena 7.190.000,-, doba realizace 3 měsíce
 • Hostivice – napojení na vodovodní řad Praha - Kladno
  • přívodní řad DN 200 – 336,- m, nová armaturní šachta v místě napojení na vodovodní řad DN 800, nově vsazené sekční šoupě DN 800 s el. pohonem, měření, chlorování, dálkové ovládání
 • Vodovod Těškov
  • výstavba nové vodovodní sítě v obci Těškov, cena 3.250.000,- Kč, doba realizace 6 měsíců
 • Vodovod Libčany
  • (DN 160), cena 1.200.000,- Kč, doba realizace 1 měsíc
 • Kanalizace Praha 6 – Suchdol
  • výstavba kompletního odkanalizování (DN 300) v městské části Praha 6 – Suchdol, finanční objem zakázky cca. 80 mil. Kč
 • Obnova vodovodních řadů Suchdol, Praha 6
  • 2 800 m nových vodovodních řadů LTH DN 100 z tvárné litiny včetně přípojek při současném rušení starých řadů. doba realizace 12 měsíců, finanční objem cca. 16,7 mil. Kč
 • Příprava území pro výstavbu průmyslového areálu Kolín Ovčáry
  • výstavba nového vodovodního přivaděče (tvárná litina) LTH DN 400, finanční objem zakázky: 10.500.000,- Kč
 • Kolín TPCA – výstavba infrastruktury
  • dešťová a splašková kanalizace gravitační, vyústní objekty, vodovod, tlaková kanalizace, čerpací stanice celková cena 15.500.000,- Kč, doba realizace 6 měsíců
 • Multifunkční objekt Centrum Chodov - Praha 11
  • přeložky vodovodů LTH DN 400, rozvody vody LTH DN 200, celková cena 24.120.000,- Kč
 • Obnova vodovodních řadů ul. Za Strahovem a okolí, Praha 6
  • cena 10.717.328,- Kč, realizace: 04/2007 - 11/2008
 • Kanalizace a vodovod Miletín – Rohoznice
  • cena 3.003.951,- Kč, realizace 04 - 08/2008
 • Protipovodňová opatření na ochranu HMP - dešťová kanalizace, Praha-Troja
  • cena 4.838.010,- Kč, realizace 09 - 11/2009
 • Splašková kanalizace Suchdol - Praha 6
  • cena 3.976.358,40 Kč, realizace 04 - 08/2010
 • Kojetice - tlaková kanalizace, 1. etapa
  • cena 20.250.000,- Kč, realizace 11/2011 - 12/2012
 • Modernizace a rekonstrukce NTL plynovodu ul. Patočkova, Junácká a okolí, Praha 6
  • cena 20.392.055,- Kč, realizace: 04/2007 - 11/2009
 • Stavební úpravy NTL - STL plynovodu v ul. Evropská, U silnice a okolí, Praha 6
  • cena 15.341.366,- Kč, realizace: 06/2007 - 10/2009
 • Stavební úpravy STL plynovodu ul. Radlická, Praha 5
  • cena 11.058.376,- Kč, realizace: 03 - 11/2008, Praha 5
 • Stavební úpravy NTL - STL plynovodu v ul. Veletržní
  • U Smaltovny, Praha 7, cena 7.643.254,- Kč, realizace: 09/2008 - 10/2009
 • Stavební úpravy NTL plynovodu ul. Na Dlouhém lánu, Krátký lán, Praha 6
  • cena 10.816.944,- Kč, realizace: 04/2009 - 06/2009
 • Stavební úpravy modernizace plynovodu ul. Grafická, Kmochova, Na Čečeličce, U Paliárky, Plzeňská - Praha 5
  • cena 12.928.796,- Kč, realizace: 08/2009 - 12/2011
 • Stavební úpravy na NTL plynovodu Puškinovo nám. - II. část, ul. Eliášova, Jaselská, Dejvická, Praha 6
  • cena 12.323.680,- Kč, realizace: 08/2009 - 11/2010
 • Havárie - NTL plynovod Kladno, ul. Dr. Foustky
  • cena 4.402.900,- Kč, realizace: 09/2008 - 04/2009
 • Stavební úpravy NTL plynovodů Duchcov
  • cena 8.894.000,- Kč, realizace:04 - 10/2009
 • Stavební úpravy na NTL/STL plynovodech Kamenická, Letohradská, Praha 7
  • cena 8.200.260,- Kč, realizace: 08/2010 - 10/2010
 • Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, ul. Vladislavova, Kotkova, Rakovník
  • cena 8,972,352,- Kč, realizace: 07/2010 - 04/2011
 • Rekonstrukce VTL plynovodu Bystřany - Úžín
  • cena 6.032.000,- Kč, realizace: 06 - 10/2010
 • Převod NTL na STL ul. Průmyslová, Huťská – Kladno
  • cena 4.325.111,- Kč, realizace:08 - 10/2010
 • Stavební úpravy - NTL/STL plynovodu 2. etapa, v ul. Dukelských hrdinů, Bubenská a okolí, Praha 7 - Holešovice
  • cena 6.943.815,- Kč, realizace: 07 - 08/2011
 • Stavební úpravy - NTL plynovodu v ul. Dr. Zikmunda Wintra a okolí, Praha 6
  • cena 6.978.849,- Kč, realizace: 07 - 10/2011
 • Odstraňování poruch na plynovodní sítí, Praha
  • cena 16.072.422,- Kč, realizace: 01 - 12/2011
 • Výměna STL plynovodu ul. Sportovců I. a II. - Kladno
  • cena 8.920.000,- Kč, realizace: 03 - 06/2011
 • Výměna STL plynovodu ul. Moskevská I. a II. – Kladno
  • cena 5.717.000,- Kč, realizace 04 - 07/2011
 • Stavební úpravy NTP + přípojky Tř. Vojtěcha Rojíka - Plzeň
  • cena 6.103.455,- Kč, realizace 03 - 07/2011
 • Stavební úpravy NTL plynovodu v ul. 8. Listopadu - Praha 6
  • cena 7,598.000,- Kč, realizace 04 - 06/2012
 • Stavební úpravy NTL/STL plynovodu 1. část, v ul. Na Míčánce, Neherovská - Praha 6
  • cena 3.636.047,- Kč, realizace 08 - 10/2012
 • Odstraňování poruch na plynovodní sítí, Praha
  • , cena 20.735.000,- Kč, realizace 01 - 12/2012
 • Stavební úpravy NTL/STL plynovodu v ulici Milady Horákové, Letenské náměstí, Ovenecká, Veletržní, Praha 7
  • cena 8.045.266,- Kč, realizace 05 - 08/2012
 • Výměna STL plynovodu ul. Jateční, Železničářů – Kladno
  • cena 6.465.000,- Kč, realizace 04 - 07/2012
 • Výměna VTL plynovodu- 2. etapa, Zbiroh
  • cena 3.691.921,- Kč, realizace 05 - 08/2012
 • Rekonstrukce DP ul. Horákové, Svobody, Slovenská – Kladno
  • cena 8.384.757,- Kč, realizace 06 - 09/2012
 • Stavební úpravy STL/NTL plynovodu a přípojek Nábřeží Kpt. Nálepky – Klatovy
  • cena 2.975.259,- Kč, realizace 07 - 09/2012Jsme hrdým členem koncernu:
Skupina Metrostav


PROCKERT & HYNEK a.s.
Palackého 782,
Roztoky u Prahy
252 63

+420 220 912 226
info@prockert-hynek.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR)